Bilim-Teknoloji:
Asgardia uzay ülkesi nedir, Asgardia vatandaşı nasıl olunur?

2 Ekim 2016'da Igor Ashurbeyli , ilk uzay ülkesi Asgardia'yı başlattı. 2017 kasım ayında Asgardia ilk uydularını yörüngeye, Asgardia-1'e fırlattı. Uydu, Asgardia ve sakinleri hakkında bilgi dahil olmak üzere, ulusal sembolleri (arması, bayrağı, marşı) ve millet anayasası gibi önemli bilgileri içeren yarım terabaytlık bir veri topladı.

Asgardia uzay ülkesi, web sayfasındaki bilgilere göre yeryüzünde bulunan diğer ülkelerin kısıtlamalarından bağımsız, özgür yaşama ortamı sunacak. Asgardia vatandaşı olmak isteyenler yıllık 100 Euro ücret ödeyecek. Asgardia'ya kayıt olan ilk 100 bin kişinin vatandaşlık ücretinden önümüzdeki bir yıl boyunca muaf olacağı belirtiliyor. İlk 100 bin kişi arasında olan ve Asgardia anayasasını kabul edenlerden 11 Kasım 2019'a kadar vatandaşlık ücreti alınmayacak. Asgardia'nın web sitesinde yer alan bilgilere göre şu anda toplam 280 bin Asgardialı kişi bulunuyor. Uzay ülkesi vatandaşlık başvurusu yapanlar arasında Türkiye ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye'den tam 40 bin kişi de Asgardialı konumunda. 

Asgardia akılda tutulan üç hedefle oluşturuldu: Yerin barışçıl kullanımını sağlamak, Dünya'yı uzay tehlikelerinden korumak ve uzayda askersizleştirilmiş ve özgür bir bilimsel bilgi tabanı yaratmak. Asgardia ayrıca uzayda yaşanabilir platformlar kurma ve Ay'daki yerleşimleri kurma konusunda uzun vadeli bir hedefe sahip.

Asgardia Uzay Vatandaşlığı

Madde 6. Asgardian Vatandaşlar

 1. Asgardia'nın Birlik ve Anayasa Beyanı'nı kabul eden ve asıl kişisel bilgilerini Asgardia'nın Uzay Veritabanına bilinçli olarak gönderen 18 yaşından büyük herkes Asgardian vatandaşı olabilir.

 2. Asgardia'nın uzay yurttaşlığı, özel bir vatandaşlık türüdür ve Dünya Devleti vatandaşlığı için ikili veya ikinci vatandaşlık teşkil etmemektedir. Asgardia'nın taraf olduğu uluslararası bir antlaşma tarafından aksi belirtilmedikçe, Dünya vatandaşı bir uzay vatandaşı olan vatandaş, birden fazla vatandaşlık statüsü vermez.

 3. Bir çocuk Asgardia'nın bir veya her iki ebeveyni Asgardia vatandaşı / vatandaşıysa, doğumda uzay vatandaşlığı kazanır. Asgardia'nın kuruluşundan önce doğan bir çocuk Asgardia vatandaşı (lar) ı olan ebeveynlerinin isteği üzerine bir vatandaş olabilir.

 4. Uzay vatandaşlığı Asgardian vatandaşı feragat vatandaşlığı veya Asgardia'nın vatandaşlığı iptal etmesi ile sonlandırılabilir. Uzay vatandaşlığı da Asgardia tarafından geçici olarak askıya alınabilir.

 5. Uzay vatandaşlığının iptal edilmesi veya askıya alınması gerekçesiyle yeni vatandaşların kabulüne getirilen kısıtlamalar Asgardia'nın yasaları tarafından belirlenir.

  Madde 7. Vatandaşların Yeri

 6. Asgardian vatandaşlar, Asgardian bölgelerinde serbest dolaşım hakkına ve kendi yasal, organizasyonel ve fiziksel yeteneklerine uygun olarak yeryüzündeki yerlerini seçme hakkına sahiptir.

 7. Bir Asgardian vatandaşı, bir Dünya Devletindeki daimi ikametgahı, haklarını veya özgürlüklerini yoksun bırakmayacak veya azaltamayacak, uzay yurttaşlığını askıya alacak veya sona erdirmeyecek ve Asgardia'ya karşı yükümlülüklerini iptal edecektir.

  Madde 8. Vatandaşların Hakları ve Özgürlükleri

 8. Tüm insanlık ve vatandaşlık hakları ve özgürlükleri, genel kabul görmüş uluslararası hukuk ilkeleri ve normlarına uygun olarak Asgardia'da tanınacaktır. Yasalara göre, insan hakları ve özgürlükler, doğuştan gelen herkes tarafından kabul edilemez ve zevk almaz.

 9. Bütün Asgardian vatandaşlar eşit olacaktır.

 10. Doğumda uzay vatandaşlığı alan kişiler, haklarını kullanabilirler ve 18 yaşında tam yasal yaşama ulaşma konusunda tüm yükümlülükleri yerine getirirler.

 11. Asgardian Vatandaşlarının Temel Hak ve Özgürlükleri:

  • bireysel özgürlük;

  • konuşma özgürlüğü;

  • Asgardia'nın ulusal işlerine doğrudan, hem doğrudan hem de temsilciler aracılığıyla katılma hakkı;

  • Asgardia hükümet organlarına seçme ve seçilme / seçme ve referanduma katılma hakkı;

  • yasama tekliflerini sunma hakkı;

  • Hükümet organlarının faaliyetleri hakkında bilgiye erişim ve bunları izleme hakkı;

  • uzay araştırmaları ve uzay hakkında bilimsel bilgiye evrensel erişim hakkı;

  • Asgardia bölgelerinde kişisel güvenlik ve ev güvenliği hakkı;

  • vatandaşların öz yönetim hakkı;

  • mülkiyet ve miras hakkı;

  • Asgardia yasalarına dayanarak vatandaş gruplarını örgütleme hakkı.

 12. Bir Asgardian hak (lar) ı, bir Asgardian hükümet organı da dahil olmak üzere, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından ihlal edildiğinde, Mahkemede yasal koruma ve / veya çözüm arama hakkına sahip olacaktır.

 13. Asgardian vatandaşları sadece Asgardia yasalarına dayanarak diğer Devletlere iade edilebilir.

 14. Asgardian vatandaşları, Asgardia yasalarına uygun olarak, önceden onay olmaksızın, barışçıl ve silahsız toplanma hakkına sahiptir.

 15. Bu makaledeki belirli vatandaş hakları ve özgürlüklerinin sayımı, Asgard'ın anayasası, yasaları ve genel olarak kabul edilmiş insan hakları ve özgürlüklerinin diğer maddeleri tarafından öngörülen diğer vatandaşlık haklarını ve özgürlüklerini reddetme veya sınırlama olarak yorumlanmayacaktır.

 16. Vatandaş hakları ve özgürlükleri sadece Asgardia yasaları tarafından Asgard'ın Anayasası tarafından yetki verilen ölçüde kısıtlanabilir ve Asgardia'nın ulusal çıkarlarını korumak, Asgardia'nın güvenliğini, güvenliğini ve misyonunun ve Yüce Değerlerin performansını korumak ve haklarını korumak için gereklidir. diğer Asgardian vatandaşlarının yasal çıkarları.

  Madde 9. Vatandaşların Yükümlülükleri

 17. Asgardian vatandaşlarının vazgeçilmez ve vazgeçilmez yükümlülükleri vardır. Asgardian vatandaş yükümlülükleri Asgardia vatandaşı oldukları andan itibaren ortaya çıkacaktır.

 18. Asgardian vatandaşlar, diğer insanların haklarını, özgürlüklerini ve yasal çıkarlarını ihlal etmeli ve ihlal etmeyeceklerdir.

 19. Asgardian toprakları içindeki tüm kişiler Asgardia Anayasası ve yasalarına ve Asgardia topraklarında etkili olan düzenlemelere ve Asgardia'nın Yüce Değerlerine saygı göstermelidir.

 20. Asgardian vatandaşlar Asgard'ın Anayasasına ve yasalarına uymalı, bulundukları Devletin yasasını ihlal etmedikçe, konumlarına bakılmaksızın Yüce Değerlerine saygı göstermeli ve uygulamalıdır.

 21. Asgardian vatandaşları Asgardia yasalarına göre gönüllü olarak belirlenmiş vergiler ve harçlar ödeyeceklerdir.

 22. Asgardian vatandaşları seçimlere ve referanduma katılma hak ve yükümlülüğüne sahiptir. Bu görevin sistematik olarak istisna edilmesi Asgardia yasalarına uygun olarak yasal sonuçlara yol açabilir.

 23. Asgardian vatandaşları Asgardia'nın bölgelerindeki doğayı ve çevreyi koruyacaklardır.

 24. Asgardia'nın ulusal çıkarlarını ve güvenliğini korumak ve misyonunu ve Yüce Değerlerini yerine getirmek her Asgardian vatandaşının yükümlülükleridir.

 25. Asgardian vatandaşlar Asgardia'nın Yüce Değerleri doğrultusunda, yetenekleri ile orantılı olan ortak iyiliği sağlamak için Asgardia'nın kaynaklarının yaratılmasına katkıda bulunacaklardır.

 26. Vatandaşlık yükümlülüklerini yerine getirmemesi ya da bunları düzgün bir şekilde yerine getirmemesi Asgardian vatandaşlığı, Asgardian vatandaşlığının askıya alınması, para cezaları ve Asgardia'nın yasalarına uygun olarak Asgardia'nın elektronik kaynaklarına erişimin sınırlandırılması ve / veya kalıcı olarak iptal edilmesine yol açabilir. Asgardia'da Ölüm cezası yasaklandı. Asgardia'da hapishane kurulması yasaklandı.

  Madde 10. Vatandaş Hakları ve Özgürlüklerinin Garantisi

 27. Hükümet, Asgardian vatandaşlarının yetkilerini kullanarak ve mevcut kaynakları kullanarak hak ve özgürlüklerini garanti edecektir.

 28. Hükümet, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin uygulanmasından ve korunmasından sorumludur.

 29. Asgardian vatandaşlarının hak ve özgürlükleri, yetkilerini kullanmaları ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Asgardia'nın devlet mülkleri tarafından güvence altına alınmıştır.

 30. Asgardian vatandaşlarının hak ve özgürlükleri, Asgardia'nın Anayasa ve yasalarındaki karşılık gelen yükümlülüklerin tesis edilmesiyle garanti altına alınmıştır.

 31. Hükümet, Asgardia'nın amaçlarının, planlarının ve gelişim tahminlerinin yanı sıra, gelişiminin tehdit ve risklerinin kamuya açıklanmasını garanti edecektir.

 32. Hükümet, Asgardia yasalarına uygun olarak idari kararlar alırken kamuoyunu belirler ve aynı şekilde dikkate alır.

 33. Hükümet, Asgardian yasalarının Asgardian vatandaşlarının talebi üzerine Asgardian yasalarının belirlediği uygun prosedürle iptal edilebileceğini garanti edecektir.

  Asgardia vatandaşı olmak için https://asgardia.space/en/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

 
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

A101'e gelen Samsung VC07R302MVB/TR Elektrikli...
A101'e gelen Samsung VC07R302MVB/TR Elektrikli Süpürge özellikleri ve fiyatı nasıl?

Haberi Oku