uzhaber.com Yayın İlkeleri

 
İnternet Bilinci Geliştirme:
uzhaber.com, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapar.

Bilgi, Doküman ve Arşiv Kullanımı:
uzhaber.com, aksi sabit olaylarla ilgili haberi düzeltmeyi, gerekirse haber, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmayı taahhüt eder.

Çok Seslilik ve Katılımcı Yayıncılık:
uzhaber.com, okuyuculara görüşlerini kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunar, farklı görüşleri ve konu ile ilgili tüm bakış açılarını yansıtır.

Eğitici olmak:
uzhaber.com, bilginin evrenselliğine inanır ve toplumun gelişmesi için eğitici yayınlar yapar.

Cevap Hakkına Saygı:
uzhaber.com,  iddia ve ithamlara karşı, taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar.

Önyargısız Yaklaşım:
uzhaber.com, haberin araştırılmasından sunumuna kadar her aşamasında önyargılardan arınmış, saplantısız bir yaklaşım sergiler.

Doğruyu Arama Kaygısı:
uzhaber.com, olayları tüm yönleriyle irdeleyip, kamuoyu algısının doğru şekilde oluşmasına katkıda bulunur.

Öncü olmak:
uzhaber.com, internet haberciliğinin özündeki sürekli değişim ve gelişim sürecini takip eder, destekler ve öncülük eder.

Güvenilirlik:
uzhaber.com, kendine duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni korumak için var gücüyle çalışır.